Siste saker

 • 19 apr 2019

  LB-2019-10299

  Anke over sakskostnadsavgjørelse ble forkastet. Lagmannsretten kom til at det ikke forelå feil ved lovanvendelsen til førsteinstans, og at en eventuell saksbehandlingsfeil uansett ikke hadde hatt ...

 • 19 apr 2019

  LB-2019-32570

  Lagmannsretten forkastet særskilt anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelse. Lagmannsretten var enig med tingretten i at en part hadde fått medhold av betydning, jf. tvisteloven § 20-3. ...

 • 19 apr 2019

  Nordea selger aksjene sine i LR Realkredit

  Nordea har, sammen med de andre eierne, inngått en avtale om å selge alle aksjer i det danske realkredittforetaket LR Realkredit til Nykredit. LR Realkredit A/S er et dansk nisjeforetak innenfor ...

 • 19 apr 2019

  Fange fikk penger fra Nav mens han var på rømmen fra fengsel

  Politiet mener mannen lurte Nav til å tro at han var løslatt fra fengsel. Mannen fikk utbetalt litt over 180.000 kroner i arbeidsavklaringspenger mens han var på tjuvperm, skriver NRK. – Han hadde ...

Next  

 • 19 apr

  LB-2019-10299

  Anke over sakskostnadsavgjørelse ble forkastet. Lagmannsretten kom til at det ikke forelå feil ...

 • 19 apr

  LB-2019-32570

  Lagmannsretten forkastet særskilt anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelse. Lagmannsretten ...

 • 19 apr

  Nordea selger aksjene sine i LR Realkredit

  Nordea har, sammen med de andre eierne, inngått en avtale om å selge alle aksjer i det danske ...

 • 19 apr

  Fange fikk penger fra Nav mens han var på rømmen fra fengsel

  Politiet mener mannen lurte Nav til å tro at han var løslatt fra fengsel. Mannen fikk utbetalt ...

 • 19 apr

  LB-2019-39577

  Tingretten hadde nektet en parts bror å opptre som rettslig medhjelper. Tingretten mente broren ...

 • 19 apr

  LE-2018-133701

  27 år gammel mann dømt i tingretten til fengsel i fire år og en måned for å ha skaffet seg ...

 • 19 apr

  LE-2019-41148

  Saken gjelder ankeprøving etter straffeprosessloven § 321 annet ledd i sak om grovt bedrageri ...

 • 18 apr

  Storebrand ASA: Eks. utbytte NOK 3,00 i dag

  Aksjene i Storebrand ASA noteres eks. utbytte NOK 3,00 fra og med i dag, 11.04.2019. Lysaker, ...

 • 18 apr

  Mann til sykehus etter MC-ulykke

  Vest politidistrikt meldte om hendelsen i Os kommune klokken 21.56 torsdag kveld. – Ukjent ...

 • 18 apr

  LE-2019-45263

  Saken gjaldt klage over utleggsforretning. Tvangsgrunnlaget var forliksrådets fraværsdom. ...

Next