Siste saker

 • 18 okt 2018

  LG-2018-42799

  Det forelå hovedanke knyttet til sakskostnadsavgjørelsen i avvisningskjennelse, og avledet anke vedrørende spørsmålet om avvisning. Lagmannsretten avviste den avledede anken da det ikke er anledning ...

 • 18 okt 2018

  Referat fra Sikkerhetsforums møte 15. juni 2018

  På møtet ble blant annet rapporten om sammenheng mellom kostnadsreduksjon og hendelser i norsk petroleumsvirksomhet presentert. Nyheter – Petroleumstilsynet

 • 18 okt 2018

  LH-2018-144268

  Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Barnevern. Akuttvedtak. Barns rett til å bli informert og til å uttale seg. Barnevernloven § 6-3. Lovdata – ...

 • 18 okt 2018

  Drept for å være homo

  KronikkFor to år siden var jeg i Irak i forbindelse med innspilling av dokumentarfilmen «The Future of Iraq». Jeg intervjuet barn om deres erfaringer og syn på krig. Målet med filmen er å vise hva ...

Next  

Next