Siste saker

 • 23 mai 2019

  LG-2018-167925

  Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Barn og foreldre. Fast bosted. Samvær. Barnelova § 31 og § 48. Lovdata – Siste avgjørelser

 • 23 mai 2019

  LG-2018-174637

  Anke over jordskifteretten si fastsetjing av årleg vederlag for rett til parkering. Lagmannsretten gjorde berre mindre endringar i jordskifteretten si avgjerd. Stikkord: Eiendomsrett. Parkering. ...

 • 22 mai 2019

  SAS og Airbus samarbeider om å utvikle hybrid- og elfly

  SAS og Airbus har signert en felles intensjonsavtale for å forske på utvikling og innføring av elektrisk drevne fly. Det er første gang et flyselskap samarbeider med en flyprodusent med sikte på ...

 • 22 mai 2019

  Henrik og Sofie i samme seng: – Kjenn så våt jeg er

  Det er semifinale inne på «Paradise Hotel», og både spillet og dramaet når nye høyder.  Uka inne på hotellet har vært preget av tårer og sinne etter at Mario Riera (20) hoppet til sengs med Bettina ...

Next  

Next