Siste saker

 • 23 okt 2018

  Norge faller på liste over best pensjonsordning

  Ifølge rapporten fra Melbourne Mercer Global Pension Index, som Dagens Næringsliv siterer, kan en gjennomsnittlig norsk arbeidstaker vente seg en pensjon på 48,8 prosent av lønnen. – Jeg tror dette er ...

 • 23 okt 2018

  LE-2018-130374

  En 45 år gammel mann var i tingretten dømt til ett år og fem måneders fengsel for innførsel av 350 gram amfetamin med styrkegrad på 45%. Lagmannsretten forkastet anken. Lagmannsretten tok utgangspunkt ...

 • 23 okt 2018

  Toer prinsens hender

  DEKKHISTORIE: Amerikanske politikere og EU tror ikke på Saudi-Arabias forklaring om drapet på journalisten Jamal Khashoggi. Klassekampen.no |

 • 23 okt 2018

  LE-2018-141767

  Saken gjelder spørsmål om beslag i forbindelse med forebyggende inndragning, jf. straffeloven § 70 og straffeprosessloven § 203 annet punktum. Tingrettens kjennelse ble opphevet. Straffeprosessloven § ...

Next  

Next