Siste saker

 • 15 nov 2018

  LH-2018-83353

  To private arvinger i dødsbo ble i vedtak fra kommunen pålagt å etterbetale egenandel for deres mors opphold på sykehjem. Moren satt i uskiftet bo. Vedtakene i saken ble påklaget flere ganger, og dels ...

 • 14 nov 2018

  LH-2018-112691

  22-årig mann ble idømt fengsel i 18 dager, bot på 10 000 kroner og tapt førerett i 20 måneder, for å ha kjørt en trimmet el-sykkel med mer enn 2 promille alkohol i blodet. Hans villfarelse ...

 • 14 nov 2018

  Ptil gransker hendelse med fallende gjenstand på Maersk Invincible

  Vi har besluttet å iverksette gransking av en hendelse med fallende gjenstand på den flyttbare boreinnretningen Maersk Invincible 11. november 2018. Nyheter – Petroleumstilsynet

 • 14 nov 2018

  LH-2018-148498

  Statens Innkrevingssentral hadde krevd omgjøring av skyldnerens gjeldsordning på grunn av økte inntekter. Lagmannsretten viste til at gjeldsordningen fastsatte hvordan netto ekstrainntekter skulle ...

Next  

Next