Siste saker

 • 22 mar 2019

  TOSLO-2018-99059

  Saken gjelder gyldigheten av oppsigelse i arbeidsforhold, spørsmål om det foreligger virksomhetsoverdragelse og krav om erstatning. To typografer ansatt i Dagbladet ble oppsagt med begrunnelse i at ...

 • 22 mar 2019

  Nav-kontor evakuert etter bombetrussel

  (Romerikes Blad): Det bekrefter avdelingsleder Heidi Søbakk. – Vi har mottatt en bombetrussel, og situasjon er foreløpig uavklart, sier hun til Romerikes Blad. Etter det RB forstår, skal ...

 • 22 mar 2019

  LB-2018-130449

  Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Strafferett. Seksuell omgang med barn. Normalstraffenivået. Tilståelsesreduksjon. Straffeloven (2005) § 302. Lovdata ...

 • 22 mar 2019

  TOSLO-2018-172447

  Spørsmål om sletting av varemerke. Retten kom til at selskapet som hadde fremmet krav om sletting, oppfylte kravet i varemerkeloven § 39 om rettslig interesse. Det aktuelle varemerket var tilknyttet ...

Next  

 • 22 mar

  TOSLO-2018-99059

  Saken gjelder gyldigheten av oppsigelse i arbeidsforhold, spørsmål om det foreligger ...

 • 22 mar

  Nav-kontor evakuert etter bombetrussel

  (Romerikes Blad): Det bekrefter avdelingsleder Heidi Søbakk. – Vi har mottatt en ...

 • 22 mar

  LB-2018-130449

  Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Strafferett. ...

 • 22 mar

  TOSLO-2018-172447

  Spørsmål om sletting av varemerke. Retten kom til at selskapet som hadde fremmet krav om ...

 • 22 mar

  NVEs vårflomanalyse: Utarbeidet 21. mars 2019

  Det er vassdrag i Nord-Norge som har størst sannsynlighet for stor vårflom i år. Også enkelte ...

 • 22 mar

  LE-2018-163327

  Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Strafferett. ...

 • 22 mar

  Kastet ut av «Paradise Hotel» etter å ha holdt fortiden skjult for TV3

  Floyd Olsen (22) har sjokkert de andre deltakerne i realityprogrammet med sitt tøffe spill. ...

 • 22 mar

  LE-2019-8809

  Tiltalte erkjente straffeskyld for oppbevaring av narkotika. Lagmannsretten fant under dissens ...

 • 22 mar

  LG-2018-149036

  Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Strafferett. ...

 • 22 mar

  LB-2017-158206

  Staten ble frifunnet for krav om at trygderettskjennelse som nektet sykepenger, var ugyldig. ...

Next