Siste saker

 • 17 des 2018

  LB-2018-173111

  Krav om bevistilgang i eventuelle interne dokumenter i Disiplinærnemnden for advokater. Lagmannsretten kom til at bevisforbudet i tvisteloven § 22-4 – som gjelder dommere og lagrettemedlemmer ...

 • 17 des 2018

  LE-2017-139105

  Saken gjelder gyldigheten av byggherrens heving av entreprisekontrakt om bygging av vei og VA-anlegg, på grunn av stans i arbeidene fra entreprenørens side. Lagmannsrettens kom enstemmig til at det ...

 • 17 des 2018

  LE-2018-24651

  Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Strafferett. Grov mishandling i nære relasjoner. Lang varighet. Straffeloven (1902) § 192 og § 219. Straffeloven ...

 • 17 des 2018

  Norges første sagbruk med røntgensyn

  Moelven Våler er først ute i Norge med røntgensortering av tømmerstokkene. Det gir sagbruket en unik innsikt i hva tømmeret passer best til. Se video av hvordan det hele fungerer ...

Next  

 • 17 des

  LB-2018-173111

  Krav om bevistilgang i eventuelle interne dokumenter i Disiplinærnemnden for advokater. ...

 • 17 des

  LE-2017-139105

  Saken gjelder gyldigheten av byggherrens heving av entreprisekontrakt om bygging av vei og ...

 • 17 des

  LE-2018-24651

  Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Strafferett. ...

 • 17 des

  Norges første sagbruk med røntgensyn

  Moelven Våler er først ute i Norge med røntgensortering av tømmerstokkene. Det gir sagbruket en ...

 • 17 des

  Regjeringen vil fryse inkassosatsene

  Mandag morgen innkaller Justisdepartementet til høringsmøte med inkassobransjen. Temaet er ...

 • 17 des

  LE-2018-76985

  19 år gammel mann ble funnet skyldig i kroppskrenkelse ved å ha sparket fornærmede i ansiktet ...

 • 17 des

  LE-2018-152119

  Lagmannsretten kom i motsetning til tingretten, men under tvil, til at det etter en ...

 • 17 des

  Ni smarte hverdagstips: Slik minimerer du ditt plastforbruk

  Plastproblemet er mer aktuelt enn noensinne, og både organisasjoner og bedrifter har begynt å ...

 • 17 des

  LE-2018-155212

  Lagmannsretten fant at fraværsdom avsagt av forliksråd var en nullitet, og at den ikke kunne gi ...

 • 17 des

  Brann i T-banetunnel i Oslo

  Nødetatene rykket ut da det kom melding om at det brant i en sveisevogn i tunnelen. Ved ...

Next