Siste saker

 • 23 okt 2018

  LE-2018-97660

  Saken gjaldt fartsovertredelse på E6 hvor fartsgrensen var 110 km/t. Tiltaltes hastighet ble målt til 172 km/t. Lagmannsretten fant som tingretten at det ikke forelå noen feil ved ...

 • 23 okt 2018

  Non grata

  • Kringkastingsrådet har mottatt 110 klager på at NRK brukte Civita-leder Kristin Clemet som ekspertkommentator under dekningen av valget i Sverige i september i år. Om lag 75 av klagene kom ...

 • 23 okt 2018

  Norge faller på liste over best pensjonsordning

  Ifølge rapporten fra Melbourne Mercer Global Pension Index, som Dagens Næringsliv siterer, kan en gjennomsnittlig norsk arbeidstaker vente seg en pensjon på 48,8 prosent av lønnen. – Jeg tror dette er ...

 • 23 okt 2018

  LE-2018-130374

  En 45 år gammel mann var i tingretten dømt til ett år og fem måneders fengsel for innførsel av 350 gram amfetamin med styrkegrad på 45%. Lagmannsretten forkastet anken. Lagmannsretten tok utgangspunkt ...

Next  

Next