LG-2017-122024

Krav om tilakebetaling av leie for firmahytte. Lagmannsretten kom til at leieavtalen måtte anses godkjent av selskapets generalforsamling og at leieavtalen derved var gyldig, jf aksjeloven § 3-8. Stikkord: Pengekravrett. Tilbakebetaling av leie for firmahytte. Gyldighetsvurdering. Generalforsamlingsgodkjennelse. Aksjeloven § 3-8.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *