LB-2017-198442

En mann ble i tingretten dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Han hadde hatt svært høy promille. Dommen ble avsagt som tilståelsesdom. Han er dømt for lignende forhold tidligere. Lagmannsretten fant det klart at anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet ikke ville føre frem, og denne ble nektet fremmet. Lagmannsretten kom videre til at tingrettens fengselsstraff skulle reduseres til 30 dager, begrunnet med ankens lange ligge- og saksbehandlingstid hos påtalemyndigheten. (Sammendrag ved Lovdata). Stikkord: Strafferett. Kjøring i ruspåvirket tilstand. Kompansasjon for lang liggetid.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *