Kontantstøtten har kostet nær 50 milliarder

Kontantstøtten har kostet nær 50 milliarder

Fram til og med 2016 er det utbetalt like i underkant av 47,5 milliarder kroner, viser regjeringens egne tall. Summene er omregnet til 2016-kroner.

Fjoråret er ikke del av oversikten fordi de endelige regnskapstallene ennå ikke foreligger, men i 2016 alene ble det utbetalt drøyt 1,5 milliarder kroner i kontantstøtte til norske familier. Dersom omfanget av ordningen var på et tilsvarende nivå i 2017 vil ordningen totalt sett ha kostet staten tett opptil 50 milliarder siden starten.

– Det er viktig å understreke at kontantstøtteordningen har bidratt til at behovet for barnehageplasser har vært mindre enn det ellers ville vært, skriver barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) i sitt svar på et skriftlig spørsmål om saken fra Arbeiderpartiets Kristian Torve.

VIKTIGE SIGNATURER: Disse fem signaturene sikret kontantstøtten flertall på Stortinget i 1998. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Kunnskapsdepartementet anslo i forbindelse med statsbudsjettet for 2018 at en avvikling av kontantstøtten nå ville øke etterspørselen etter barnehageplasser med nærmere 4.400.

– Dersom man skulle dekket denne etterspørselen, ville det gitt merutgifter på i overkant av 980 millioner kroner i året, framholder Helleland.

(©NTB)

Dr Publish article rss

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *