LB-2017-167903

Saken gjelder anke over dom og jordskifteavgjørelse avsagt av jordskifteretten i tvist om fastsetting av deler av grensen mellom to eiendommer. Etter skriftlig behandling avsa lagmannsretten dom for opphevelse av jordskifterettens dom og jordskifteavgjørelse, idet det var en stor grad av uklarhet knyttet til om jordskifteretten hadde oppfattet og vurdert en anførsel om ekstinksjon, jf. tvisteloven § 29-21 første ledd jf. tvisteloven § 29-23 tredje ledd 1. punktum. Stikkord: Tingsrett. Fastsetting av grense. Jordskifte. Opphevelse. Ekstinksjon.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *