LB-2017-178844

Lagmannsretten kom til at anke over tingrettens kjennelse måtte avvises som for sent framsatt. Det ble lagt til grunn at elektronisk forkynnelse overfor advokater skjer ved underhåndsforkynnelse, jf. domstolloven § 179. Lagmannsretten viste til at bestemmelsen i ELSAM-forskriften § 9 annet ledd om at forkynnelsestidspunktet skal fastsettes i samsvar med postforkynnelsesforskriften § 7 første ledd til fem virkedager fra den dagen brevet postlegges ennå ikke er trådt i kraft. Lagmannsretten kom til at ved elektronisk forkynnelse må underhåndsforkynnelse normalt anses for å ha skjedd når dokumentet er gjort tilgjengelig i aktørportalen. Det var ikke grunnlag for å forskyve forkynnelsestidspunktet. Oppfriskning var ikke begjært. Stikkord: Sivilprosess. Ankefrist. Elektronisk forkynnelse. Underhåndsforkynnelse. Kontorfravær.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *