LF-2017-138301

Flytting var meldt til folkeregisteret noe mindre enn to år før dødsfallet. Som i tingretten vant gjenlevende samboer ikke frem med sitt syn mht forståelsen av vilkåret. Hun vant heller ikke frem med krav om tilsidesettelse etter avtaleloven § 36, slik hun hadde gjort i tingretten. Det ble vist blant annet til entydig praksis fra Forsikringsskadenemnda og senere Finansklagenemnda. Stikkord: Forsikringsvilkår. Gruppelivforsikring. Samboerforhold. Avtaleloven § 36.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *