LE-2018-10793

Lagmannsretten opphevet tingrettens avgjørelse om sakskostnadsansvar etter rettsforlik på grunn av utilstrekkelig begrunnelse. Det ble dessuten stilt spørsmål ved om partene ved rettsforlik kan binde retten til å avgjøre sakskostnadene for motkravet isolert sett, jf. tvisteloven § 20-2 annet ledd 2. punktum. Stikkord: Sivilprosess. Sakskostnader. Tvisteloven § 20-2, § 20-3.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *