LF-2015-144042

Det var krevd jordskifte og rettsutgreiing om grunneiernes utnytting av Ringdalselva i Stranda kommune til kraftproduksjon. Det var bygget et kraftverk av et aksjeselskap hvor 4 av de totalt 9 grunneierne var aksjonærer. Aksjeselskapet hadde inngått avtale med de fleste fallrettseierne, men ikke med alle. Kravet var begrunnet i avklaring av fallrettseiers situasjon, samt ønske om bruksordning. Sentralt var spørsmålet om alle grunneierne hadde rett til å delta i driftsselskapet, her organisert som aksjeselskap. Jordskifteretten avviste saka med begrunnelse om manglende formell kompetanse. Lagmannsretten kom til et annet resultat og opphevet jordskifterettens kjennelse om avvisning. Stikkord: Jordskifterett. Opphevelse av jordskifterettens kjennelse. Jordskifterettens kompetanse. Fallrettigheter. Bruksordning. Eierlag. Driftsselskap. Kraftutbygging. Jordskifteloven § 2 bokstav c.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *