LG-2017-108913

Saken gjelder krav om fastsettelsesdom for erstatning etter påstått mangelfulle grunnarbeider ved oppføring av tomannsbolig. Byggherren for prosjektet utførte selv betongarbeider på eiendommen, og engasjerte et maskinentreprenørfirma for øvrige grunnarbeider. Det ble etter en tid oppdaget betydelige setningsskader på boligen, som følge av mangelfulle grunnarbeider. Byggherren mente at deres underleverandør burde ha sett og foretatt undersøkelser av grunnen på eiendommen. Lagmannsretten fant ikke at underleverandøren burde oppdaget eller skulle tatt i betraktning slike forhold. Retten mente at avtalen mellom partene gav en anvisning på en utførelsesentreprise, og at omfanget av prosjekteringsforpliktelsen måtte tolkes i lys av dette. Det ble konkludert med at utbygger måtte bære risikoen for at det ikke forelå som en klar forutsetning i tilbudet at underleverandøren skulle foreta en geoteknisk prosjektering eller nærmere undersøkelse av grunnen. (Sammendrag ved Lovdata). Stikkord: Erstatningsrett. Vurdering av erstatningsansvar. Profesjonsansvar. Ansvarsforskyvning.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *