LB-2016-204114

Tingretten kom til at UNEs vedtak om ikke å innvilge asyl, var gyldig. Dommen ble anket til lagmannsretten. Forut for ankeforhandlingen ble det avklart at asylsøkeren, som etter tingrettens dom hadde reist til Tyskland og søkt asyl der, ville få sin asylsøknad realitetsbehandlet der. Norge var dermed ikke lenger ansvarlig medlemsland etter Dublin III-forordningen [forordning (EF) nr. 604/2013, Lovdatas anm.]. Lagmannsretten kom til at asylsøkeren ikke lenger hadde tilstrekkelig rettslig interesse i ankesaken, og denne ble hevet som gjenstandsløs. Stikkord: Utlendingsrett. Pass- og fremmedkontroll. Bortfall av rettslig interesse. Heving. Utlendingsloven § 32. Tvisteloven § 1-3 og § 19-1.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *