LB-2017-183117

Innreiseforbud etter utlendingsloven. Tiltalte var ilagt innreiseforbud etter å ha blitt utvist. Etter å ha blitt svensk statsborger returnerte han til Norge i den tro at innreiseforbudet ikke lenger gjaldt. Anke over skyldspørsmålet førte ikke frem, idet lagmannsretten fant at han ikke var i unnskyldelig rettsvillfarelse. Straffen på 10 måneders fengsel ble omgjort til deldom, hvor 6 måneder ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Den ubetingede delen ble ansett sonet fullt ut ved utholdt varetekt i 103 dager. Stikkord: Utlendingsrett. Innreiseforbud. Rettsvillfarelse. Utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav e, jf. § 71 annet ledd.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *