LB-2017-196100

Lagmannsretten forkastet A’s anke over straffutmålingen i sak om innførsel av 1,9 kilo amfetamin med styrkegrad 18%. Tingretten hadde idømt fengselsstraff med 2 år og 1 måned. Dette var ikke noe åpenbart misforhold, jf. straffeprosessloven § 344. Tiltalte hadde tilstått og kommet med opplysninger om andre involverte, og var berettiget til strafferabatt på ca. 30%. Samtykke til varetekt og kontorforretninger ble ikke tillagt vekt, jf. HR-2017-1675-A. Stikkord: Strafferett. Narkotika. Straffutmåling. Amfetamin. Tilståelsesrabatt.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *