LF-2017-182183

Tingretten frifant tiltalte for kjøring uten førerkort. Føreretten var tilbakekaldt på grunn av manglende edruelighet, men tingretten kom til at vedtaket var ugyldig. Etter anke fra påtalemyndigheten opphevet lagmansretten frifinnelsen på grunn av saksbehandlingsfeil (manglende kontradiksjon). Stikkord: Straffprosess. Kontradiksjon. Førerrett. Vegtrafikkloven § 34 femte ledd. Straffeprosessloven § 322.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *