LH-2018-13904

Spørsmål om oppfriskning av fraværsdom som følge av oversittelse av tilsvarsfrist. Lagmannsretten fant at forsømmelsens karakter, sammenholdt med hensynet til reglene om tilsvarsfrist og fraværsvirkninger måtte veie tyngre enn hensynet til ankende parter, som ikke ble ansett å være av uvanlig eller sterk karakter. Stikkord: Sivilprosess. Fraværsdom. Eiendom. Tvisteloven § 16-10, § 16-7 første ledd bokstav c og § 9-3.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *