TOSLO-2017-144845

En 19 år gammel mann med ble dømt for overtredelse av vegtrafikkloven for å ha ført en motorvogn mens han var påvirket av alkohol. Saken gikk som tilståelsesdom, jf. straffeprosessloven § 248. Straffen ble satt til 18 dagers betinget fengsel, samt 10 000 kroner i bot. Han ble i tillegg dømt til tap av førerett i 16 måneder. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Strafferett. Kjøring i ruspåvirket tilstand. Tilståelsesdom. Vegtrafikkloven § 31 første til fjerde ledd, jf. § 22 første ledd.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *