TVTRA-2017-136203

En 65 år gammel mann var tiltalt for ved tre anledninger å ha forledet en bank til å innvilge, utbetale og fornye lån, ved å forfalske underskrift på låne- og pantedokumenter. Retten måtte først ta stilling til spørsmålet om ett eller flere av forholdene tiltalen bygget på måtte anses som foreldet etter reglene i strl. (1902) kapittel 6. Retten var ikke tvil om at det var riktig å se tiltaltes handlinger som et fortsatt straffbart forhold, og ikke som enkeltstående lovovertredelser, sml. Rt-1994-203. Foreldelse hadde dermed ikke inntrådt. Bedrageriet måtte anses som grovt. Straffen ble satt til fengsel i 75 dager. Det ble ikke idømt sakskostnader. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Strafferett. Grovt bedrageri. Foreldelse. Fortsatt forbrytelse. Straffeloven (1902) § 183 og § 271, jf. 270 første ledd nr. 1, jf. annet ledd.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *