LH-2017-144441

En russisk skipper og et latvisk rederi ble domfelt for ulovlig fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel i vernesonen ved Svalbard. Fangsten var forsettlig og foretatt uten tillatelse fra norske myndigheter. Det hadde for straffbarheten ingen betydning hvorvidt Svalbardtraktatens likebehandlingsprinsipp gjaldt i dette området, idet traktaten i seg selv ikke etablerer fangstrettigheter i strid med lovlig forbud. Lagmannsretten kom til at snøkrabben var en sedentær art, som kyststaten i henhold til havrettskonvensjonen art. 77 nr. 4 har eksklusiv rett til å utnytte. Det forelå heller ingen rettsuvitenhet, jf. straffeloven § 26. Bot til skipperen ble satt til 40 000 kroner, foretaksstraff overfor rederiet til 150 000 kroner og inndragning til 1 mill. kroner. Stikkord: Strafferett. Foretaksstraff. Ulovlig fangst. Havressurslova § 61 og § 65, jf. § 4, jf. § 16, jf. forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe § 5, jf. § 1. Straffeloven § 27 og § 28.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *