LH-2018-32575

Tiltalte ble i tingretten dømt til 36 timer samfunnsstraff for overtredelse av vegtrafikklvoen § 31 første ledd, jf. skiltforskriften § 8. Anken gjelder tingrettens dom herunder saksbehandling, straffutmåling og utmålt tapstid. Lagmannsretten nektet anken over straffutmålingen fremmet, men reduserte tapstiden til 14 måneder. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Straffprosess. Tilståelsesdom. Samfunnsstraff. Vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 5.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *