LA-2018-172

35 år gammel mann ble funnet skyldig i forsettlig grovt bedrageri ved å ha forledet NAV til å utbetale ham uførepensjon med ca. 415.000 kroner, jf. straffeloven (1902) § 270 første ledd nr. 1 jf. annet ledd jf. § 271. Tilbakeholdte opplysninger om næringsinntekt fra enkeltpersonforetak som oversteg inntektsgrensen for retten til uførepensjon. Han ble dømt til 7 måneder fengsel som felles straff med regnskapsovertredelse, merverdiavgiftsbedrageri og skattesvik som var endelig avgjort ved tingrettens dom i saken. Tilståelse tillagt vekt i formildende retning. Stikkord: Strafferett. Trygdebedrageri. Straffeloven (1902) § 270, jf. § 271.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *