LB-2017-87447

Ankende part hevdet forgjeves at selv om rettsforliket var gyldig, så kunne det ikke tvangsfullbyrdes fordi forsinket oppgjør var en innsigelse som kunne gjøres gjeldende i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven § 4-2 annet ledd. Både tingrett og lagmannsrett kom til at tvangsfullbyrdelsesloven § 4-2 annet ledd ikke kom til anvendelse. Etterfølgende forhold slik som betalingsmislighold kan påberopes som grunnlag for å endre et rettsforlik i medhold av tvisteloven § 19-12 annet ledd. Denne bestemmelsen var imidlertid ikke påberopt, muligens for å hindre at ankemotparten benyttet anledningen til å ta opp det underliggende kravet på nytt i medhold av tvisteloven § 19-12 tredje ledd 2. punktum. Stikkord: Tvangsfullbyrding av rettsforlik. Tvangsfullbyrdelsesloven.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *