LB-2018-18150

Mann født i 1962 ble i tingretten idømt fengsel i fem måneder for to tilfeller av trusler mot offentlig tjenestemann, to tilfeller av besittelse av narkotika, to tilfeller av forulemping av andre i selvforskyldt rus, ett tilfelle av forulemping av offentlig tjenestemann, ett tilfelle av drikking av alkohol på offentlig sted, ett tilfelle av unnlatelse av å rette seg etter pålegg fra politiet, ett tilfelle av ikke å oppgi personalia til politiet og ett mindre tyveri. Ved straffutmålingen var det de to tilfellene av trusler mot offentlig tjenestemann som veide tyngst. Lagmannsretten fant det enstemmig klart at tingrettens dom burde endres til tiltaltes gunst. Straffen ble satt til fengsel i 120 dager. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Strafferett. Trusler mot offentlig tjenestemann. Besittelse av narkotika. Forulemping. Mindre tyveri. Straffeloven (2005) § 155, § 181 annet ledd, § 156 annet ledd, § 162 1. punktum og § 323 første ledd, jf. § 321. Alkoholloven § 10-1 første ledd, jf. § 8-9 første ledd nr. 5. Legemiddelloven § 31 annet ledd, jf. § 24 første ledd. Politiloven § 30 nr. 1, jf. § 5.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *