LE-2017-66115

Tryderetten stadfestet NAVs vedtak om omgjøring og krav om tilbakebetaling av tidligere innvilget sykepenger og arbeidsavklaringspenger med renter etter folketrygdloven § 22-17a. I likhet med Trygderetten fant lagmannsretten at trygdede hadde opptrådt grovt uaktsomt i tilknytning til innvilgelsen av trygdeytelsene, og at det var grunnlag for omgjøring, og krav om tilbakebetaling med renter. Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet ble frifunnet. Stikkord: Trygderett. Tilbakebetalingskrav. Sykepenger. Arbeidsavklaringspenger. Folketrygdloven § 22-15 og § 22-17a.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *