LB-2017-162932

Saken gjelder anke over straffutmåling for overtredelse av blant annet straffeloven 2005 § 188 (uforsiktig omgang med skytevåpen). På grunn av de spesielle formildende omstendigheter i saken kom lagmannsretten at straffen kunne settes til samfunnsstraff i 30 timer, med en gjennomføringstid på fem måneder, subsidiært fengselsstraff i 30 dager. Stikkord: Strafferett. Uforsiktig omgang med skytevåpen. Straffutmåling. Samfunnsstraff. Straffeloven 2005 § 188.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *