LG-2018-32720

Saken gjelder anke over stadfestelse av bud ved tvangssalg av fast eiendom og fordeling av kjøpesummen. Lagmannsretten avviste anken for så vidt gjaldt anførselen om at nytt salgsforsøk ville lede til større utbytte. For øvrig ble anken forkastet. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Sivilprosess. Tvangssalg. Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30 annet ledd bokstav b til f og § 11-34 første ledd annet punktum.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *