LB-2018-30421

Anke over stadfestelse av bud på tvangssalg førte ikke frem. Det forelå ingen saksbehandlingsfeil ved tingrettens behandling. Stikkord: Sivilprosess. Tvangsfullbyrdelse. Tvangssalg. Stadfestelse av bud. Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *