LE-2016-11230

Saken gjelder vold i nære relasjoner. Lagmannsrettens flertall (5 dommere) kom til at det ikke var ført tilstrekkelig bevis for vold eller andre krenkelser av en slik art og omfang at det rammes av straffeloven § 219 i hele den perioden tiltalen gjaldt. Krenkelsene begått i perioden 2006 til 2008 var foreldet og tiltalte ble dømt for en overtredelese av straffeloven § 228 første ledd. Straffen ble satt til fengsel i 45 dager, som i sin helhet ble gjort betinget på grunn av lang saksbehandlingstid. Det hadde gått over fem år fra den siste hendelsen og forholdet ble avdekket til det forelå dom i lagmannsretten. Fornærmede ble tilkjent oppreisningserstatning. Stikkord: Strafferett. Vold i nære relasjoner. Foreleldelse. Straffeloven (1902) § 219. Straffeloven (1902) § 228.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *