LB-2017-114716

Grensen mellom simpel og grov kroppskrenkelse. Straffeloven 2005 § 271 og § 272. Et slag med flat hånd mot ansiktet ble ikke ansett som grov kroppskrenkelse, selv om det var helt uprovosert og siktedes motiv var å tilkalle politiet. Straffen satt til 45 dager fengsel. Stikkord: Strafferett. Kroppskrenkelse. Grensedragning. Straffeloven 2005 § 271 og § 272.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *