LB-2017-119282

En mann hadde slått og truet en ansatt på en bensinstasjon. Den ansatte var et potensielt vitne for at mannen noen timer tidligere hadde kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand. Ettersom den ansatte ikke hadde gitt eller hadde vurdert å gi forklaring for politiet ennå, ble forholdet bedømt som (utjenlig) forsøk på motarbeidelse av rettsvesenet, jf. straffeloven (1902) § 132a. Ut fra hensynene bak bestemmelsen ble straffverdigheten ansett å ligge nær opp til fullbyrdet forbrytelse. Straffen ble, på grunn av lang liggetid, rehabilitering og omsorgsansvar for et barn på 9 måneder, satt til samfunnsstraff i 150 dager og i tillegg fengsel i 30 dager. Bot og tap av førerkort for selve promillekjøringen ble stående. Den ubetingede fengselsstraffen ble ansett sonet ved utholdt varetekt. Gjennomføringstiden ble satt til 10 måneder på grunn av tiltaltes jobb- og helsesituasjon. Den subsidiære fengselsstraffen ble satt til 120 dager. Stikkord: Strafferett. Forsøk på urettmessig påvirkning av vitne. Kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Liggetid. Straffeloven (1902) § 132a fjerde ledd 1. straffalternativ, jf. første ledd bokstav a, jf. annet ledd, jf. § 49.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *