LB-2017-93152

En person ble dømt til å betale oppreisningserstatning med 60 000 kroner for å ha bitt en annen person i begge ørene, slik at høyre øre måtte sys med flere sting og deler av venstre øre ble bitt helt av og ble varig betydelig deformert. Skadevolder var tiltalt for grov kroppsskade, men ble frifunnet for straffekravet grunnet nødverge i både ting- og lagmannsretten. I lagmannsretten ble straffesaken behandlet med lagrette. Skadelidte krevde oppreisningserstatning med 90 000 kroner. Lagmannsretten la til grunn at dersom en tiltalt blir frifunnet for straffekravet på grunn av nødverge, er det i utgangpunktet ikke grunnlag for å idømme erstatning eller oppreisning, men at et unntak gjelder der skadevolderen framprovoserte det ulovlige angrepet fra skadelidte. Lagmannsretten fant det bevist med klar sannsynlighetsovervekt at det var tilfellet i den konkrete saken. Lagmannsretten mente at 90 000 kroner i utgangspunktet var passende for den påførte skaden og handlingens objektive grovhet, men at det var rimelig å sette oppreisningserstatningen til 60 000 kroner grunnet betraktninger om medvirkning og lemping, som får særlig betydning i tilfeller der skadevolderens handling er en lovlig nødvergehandling, men hvor skadevolderen selv er skyld i faren som utløser nødvergehandlingen. Stikkord: Strafferett. Oppreisningserstatning. Kroppsskade. Behandling av sivilt krav etter frifinnelse for straffekrav grunnet nødverge.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *