LB-2018-59527

Mann født i 1986 ble i tingretten idømt bot pålydende kroner 42 000 og inndragning av 552 liter øl. Dommen ble anket til gunst for tiltalte, og det ble anført at tingrettens dom måtte oppheves ettersom saken skulle vært avvist etter straffeprosessloven § 51 første ledd. Det straffbare forholdet var allerede avgjort ved vedtatt forelegg. Lagmannsretten fant det enstemmig klart at tingrettens dom burde oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Straffeprosess. Saksbehandlingsfeil. Forelegg vedtatt. Opphevelse av dom. Straffeprosessloven § 258 annet ledd og § 343 annet ledd nr. 5.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *