LA-2017-88152

Ein tidlegare straffa mann vart i tingretten dømd for oppbevaring av samla 150–160 gram amfetamin, 80 tablettar Rivotril og om lag 23 gram hasjisj, saman med bruk av narkotika. I alt 70 gram av amfetaminet hadde ein styrkegrad på under 1 prosent. Han anka over straffutmålinga. Under omsyn til den låge styrkegraden på ein del av stoffet, tilståinga for alle forholda og tidsforløpet kom lagmannsretten til at ei høveleg fengselsstraff burde vere på ti månader. Den dømde måtte seiast å vere inne i ein rehabiliteringsprosess. Det var tilstrekkeleg klare og sterke grunnar for ein reaksjon i form av samfunnsstraff, som lagmannsretten då gav dom på. Stikkord: Strafferett. Narkotika. Låg styrkegrad. Straffutmåling. Samfunnsstraff. Straffeloven (1902) § 162 annet ledd jf. første ledd, straffeloven (2005) § 231 første ledd jf. § 15.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *