HR-2018-828-U

Part i sivil sak gjorde gjeldende at alle dommerne i lagmannsretten måtte anses som inhabile i hovedsak på grunn av en uoversiktelig sammenblanding av personlige relasjoner mellom dommerne og aktuelle og mulige vitner i saken, jf. domstolloven § 108. Det ble ikke fremlagt noen konkrete forhold ut over at motparten i saken har vært fast forsvarer for lagmannsretten. Dette kunne ikke føre til inhabilitet for alle dommerne med domstolen. Førstelagmannen i lagmannsretten hadde erklært at han ikke ville delta i saken, men heller ikke hans eventuelle inhabilitet var et forhold som kunne lede til inhabilitet for alle øvrige dommere i domstolen. (Foreløpig sammendrag ved Lovdata) Stikkord: Sivilprosess. Habilitet for samtlige lagmannsrettsdommere.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *