LF-2018-56089

I sak om promillekjøring ble anke vedrørende bevisvurderingen under skyldspørsmålet nektet fremmet etter straffeprosessloven § 321 annet ledd første punktum fordi den klart ikke ville føre frem. Anke over straffutmåling førte til reduksjon av botens størrelse pga. tiltaltes inntekt, jf. straffeprosessloven § 322 nr. 3. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Straffeprosess. Strafferett. Promillekjøring.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *