LG-2017-152342

Overskjøn for fastsetjing av erstatning i samband med erverv av grunn til gjennomføring av reguleringsplan for hurtigbåtkai og bussterminal i Rosendal sentrum. Partane var samde om at erstatningsutmålinga skulle utmålast ut frå salsverdi, jf. vederlagslova § 5. Overskjønet kom til eit anna resultat enn underskjønet i dei takstane det var kravd overskjøn for. Stikkord: Ekspropriasjonsrett. Fastsetjing av erstatning. Ekspropriasjonserstatningslova
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *