LE-2018-1860

Saken gjelder straffutmåling for grov narkotikaforbrytelse,jf. straffeloven (1902) § 162 første og annet ledd. Lagmannsretten kom under dissens til at det forelå sterke og klare rehabiliteringshensyn og idømte samfunnsstraff. Stikkord: Strafferett. Grov narkotikaforbrytelse. Straffutmåling. Samfunnsstraff.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *