LB-2018-69478

Mann varetektsfengslet for en rekke forhold, blant annet fem tilfeller av kjøring i ruspåvirket tilstand. Lagmannsretten fant etter en konkret vurdering at det ikke var så sterk grad av gjentakelsesfare at vilkårene for fortsatt fengsling i straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 3, var oppfylt. Stikkord: Straffeprosess. Varetektsfengsling. Gjentakelsesfare. Kjøring i ruspåvirket tilstand. Løslatelse. Straffeloven (2005) § 361 første ledd bokstav b, § 371 første ledd, § 271 første ledd, § 332 og § 187 første ledd. Vegtrafikkloven § 31. Legemiddelloven § 31 annet ledd jf § 24 første ledd.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *