LE-2017-143327

Lagmannsretten kom, i motsetning til tingretten, til at avtale om forkjøpsrett ikke var i behold. Partene var enige om at det spørsmålet var avhengig av om forkjøpsretten gikk tapt ved forrige overdragelse av eiendommen. Dengangen ble eiendommen overført til et aksjeselskap i forbindelse med at personen overførte den personlige næringsvirk- somheten sin til et aksjeselskap han selv ble eneeier av. Lagmannsretten kom til at det da ikke skjedde noen overføring av eiendommen til nærstående, og at overdragelsen innebar et reelt salg hvor forkjøpsrett kunne vært gjort gjeldende. Stikkord: Sivilprosess. Kontraktsforhold. Tolkning av avtale om forkjøpsrett.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *