LB-2017-162910

En 46 år gammel kvinne var i tingretten dømt til fengsel i ett år og fem måneder for oppbevaring av henholdsvis 178 gram og 100 gram amfetamin samt overdragelse av amfetamin. Åtte måneder av straffen ble gjort betinget med en prøvetid på åtte måneder. Lagmannsrettens flertall var enig med tingretten i at det ikke forelå klare og sterke rehabiliteringshensyn som tilsa at kvinnen ble idømt samfunnsstraff. Mindretallet mente at det forelå slike hensyn. I samsvar med flertallets syn ble tingrettens straffutmåling opprettholdt. Stikkord: Strafferett. Grovt narkotikalovbrudd. Straffutmåling. Samfunnsstraff. Straffeloven § 232 første ledd, jf. § 231 første ledd.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *