LB-2017-193427

A ble i tingretten dømt til fengsel i 75 dager for hensynsløs atferd (straffeloven § 266), oppbevaring av 3 gram amfetamin og kjøring med bil i 68 km/t i 60-sone. Han var tidligere dømt 16 ganger for kjøring uten førerkort. Dommen ble avsagt som fellesstraff med to tidligere dommer på samfunnsstraff. lagmannsretten reduserte straffen til 45 dagers fengsel på grunn av liggetid/lang samlet behandlingstid. Domfeltes anke over lovanvendelsen for overtredelsen av straffeloven § 266 førte ikke fram. Stikkord: Strafferett. Hensynsløs atferd. Narkotika. Kjøring uten gyldig førerkort. Straffutmåling. Lovanvendelse. Fellesstraff. Lang behandlingstid. Vegtrafikkloven § 24 første ledd første punktum.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *