LB-2018-25752

Tiltalte hadde vært kurér internt i Norge ved overlevering av to hasjpartier på tilsammen 6,6 kilo. Han hadde i tillegg oppbevart 7,5 gram amfetamin. Lagmannsretten mente at straffenivået for tiltaltes befatning med hasjen var fengsel i rundt ett år og åtte-ni måneder. Oppbevaringen av amfetamin kvalifiserte til en kort ubetinget fengselsstraff. Lagmannsretten så ikke grunn til å endre tingrettens straffutmåling på fengsel i ett år og åtte måneder. Det ble i skjerpende retning lagt vekt på at tiltalte hadde bistått en kriminell gruppe, mens det i formildende retning ble lagt vekt på tilståelse. Det var ikke grunnlag for å gjøre fengselsstraffen delvis betinget. Anken ble forkastet. Stikkord: Strafferett. Narkotikaforbrytelser. Straffutmåling. Straffeloven 2005 § 232 først ledd, jf. § 231 første ledd. Straffeloven 1902 § 162 første ledd.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *