TOSLO-2018-73113

Mann f. 1987 siktet for narkotikaovertredelser, bæring av skytevåpen og kniv m.m. Påtalemyndigheten begjærte kjennelse for varetektsfengsling for et tidsrom av fire uker med brev- og besøksforbud, og begrunnet dette med bevisforspillelsesfare og gjentagelsesfare. Retten fant at siktede med skjellig grunn kunne mistenkes for forholdene beskrevet i siktelsen, men fant ikke at lovens vilkår om en sterk og nærliggende fare for at siktede ville begå nye straffbare handlinger om han nå ble løslatt var oppfylt, og besluttet at siktede måtte løslates. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Straffeprosess. Begjæring om varetektsfengsling. Gjentakelsesfare. Straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 2 og 3., jf. § 170a, § 185 og § 186.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *