LG-2018-69019

Saken gjelder påtalemyndighetens anke til gunst for domfelte i straffesak. Lagmannsretten reduserte straffen til 4000 kr i bot for brudd på diverse straffebestemmelser, blant annet hindring av offentlig tjenestemann, tyveri og heleri. I tingrettens straffutmåling var det ved fastsettelse av boten ikke gitt fradrag for fire dagers utholdt varetekt. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Straffeprosess. Anke til domfeltes gunst. Straffeprosessloven § 322 første ledd nr 3.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *