LB-2018-43164

Tingretten hadde ikke tatt begjæring om stansing av sak til følge. Anke ble forkastet av lagmannsretten, som hadde begrenset kompetanse etter tvisteloven § 29-3 annet ledd. Tingrettens avgjørelse var ikke uforsvarlig eller klart urimelig. Stikkord: Sivilprosess. Stansing. Ikke uforsvarlig eller klart urimelig. Tvisteloven § 16-18 annet ledd.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *