LB-2018-43702

I motsetning til byfogdembetet, fant lagmannsretten ikke grunnlag for å ilegge en saksøkt rettergangsbot etter domstolsloven § 210, jf. § 206 for å ha unnlatt å gi nødvendige opplysninger for en tvangsfullbyrdelse. Stikkord: Sivilprosess. Rettergangsbot. Tvangsfullbyrdelse.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *