HR-2018-895-U

Saksforberedende dommer traff alene beslutning om å fremme anke til tross for at partene var uenige om hvorvidt ankegjenstandens verdi var over 125 000 kroner. Det fremgår av tvl. § 19-2 tredje ledd bokstav a at forberedende dommer ikke kan treffe avgjørelse om å fremme anken der det er tvist om dette. Partene var uenige om hvorvidt kravet til ankesum var oppfylt, og beslutningen om å fremme anken skulle ha vært truffet av den samlede rett. Lagmannsretten var da ikke lovlig sammensatt. Dette er en feil som i utgangspunktet skal tillegges betydning uansett om feilen anses å ha hatt virkning for resultatet, jf. tvl. § 29-21 andre ledd bokstav b. (Foreløpig sammendrag ved Lovdata) Stikkord: Sivilprosess. Ankeprøving.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *