EMD – Dom avsagt i sak mot Norge

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 17. mai 2018 dom i saken Wolland v. Norway (application no. 39731/12). Domstolen konkluderte enstemmig med at det ikke forelå en krenkelse av klagerens rettigheter etter EMK artikkel 8.
Lovdata – Siste nyheter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *