LH-2017-169473

Saken gjaldt erstatningskrav etter håndverkeroppdrag rettet mot daglig leder i selskap som var gått konkurs, jf. aksjeloven § 17-1 første ledd. Lagmannsretten kom til at erstatningskravet var foreldet etter foreldelsesloven § 3, jf. § 10 nr. 1. Det var spørsmål i saken om daglig leder hadde erkjent ansvar slik at det løp en ny treårsfrist, jf. foreldelsesloven § 14. Lagmannsretten kom til at hans opptreden ikke kunne oppfattes slik. Uten at det var avgjørende for saken, kom lagmannsretten til at heller ikke den absolutte reklamasjonsfristen på fem år i håndeverkertjenesteloven § 22 annet ledd var overholdt. Stikkord: Erstatningsrett. Erstatningskrav. Foreldelse. Aksjeloven § 17-1 første ledd. Foreldelsesloven § 14. Håndverkertjenesteloven § 22 annet ledd.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *