LH-2018-17696

38 år gammel polsk mann ble etter anke til lagmannsretten frifunnet for overtredelse av dyrevelferdsloven og forskriften for hold av eksotiske dyrearter. Lagmannsretten fant at tiltalte ikke kunne anses som «dyreholder» i lovens forstand da han ikke hadde hatt noen befatning med dyrene, som alle var eid og holdt av hans samboer. Straffutmålingen gjaldt øvrige forhold som var avgjort av tingretten. Stikkord: Strafferett. Dyrevelferd. Eksotiske dyrearter. Reptiler. Dyrehold. Dyreholder. Dyrevelferdsloven § 37 første ledd jf § 22 jf. forskrift om fremmedartede dyr § 1.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *